Аеромониторинг с дрон

Ще заснемем полета ви с дрон и ще изготвим функционална карта.

icon1

ФОТОКАРТА

Фотокартата ви позволява да оцените посевите визуално, да идентифицирате зони с липсваща растителност, бурени и плевели.

icon2

ПРЕЦИЗНИ СНИМКИ

Заснемането на отделни точки от дадено поле с висока резолюция (до 1 см / пиксел) ви позволява да разгледате детайлно определени растения и да проверите визуално състоянието на почвата.

icon3

ЗДРАВНА КАРТА

Чрез тази карта се откриват „стресирани“ култури, посеви с нарушен ритъм на растеж, химически препарати в почвата липса на влажност или липса на наторяване.

Процес на аеромониторинг

1) На карта се определят полета или отделни участъци от тях, над които ще се извърши мониторинга

2) Дронът лети по предварително зададени GPS координати и с помощта на камери и инфрачервени сензори заснема територията.

3) След кацане снимките се съхраняват в специално приложение, където те се сливат в ортофотокарта. Възможна е допълнителна обработка на изображения, основани на NDVI карта – например, локализиране на области, които се нуждаят от допълнително наторяване или третиране с препарати за растителна защита. Клиентът има достъп до резултатите чрез интернет или мобилно приложение.

Предимства на аеромониторинг

Edit Image-48

Висока резолюция на изображенията (от 5 мм до 10 см на пиксел), което е невъзможно за изображения от сателит (от 5 метра на пиксел)

Receive Cash-48

Икономия на време и пари в сравнение с наземния мониторинг

Waypoint Map-48

Честота на полетите и гъвкавост на маршрутите, и независимост от атмосферните условия

Hourglass Sand Top-48

Кратките срокове за изработване и разчитане на данните дават възможност за бързо противодействие

 

Field-48

Спестяване от 5 до 40 % от количеството на използваните торове при диференцировано наторяване

Carrot-48

Увеличаване на реколтата и предотвратяване на загуби, в следствие на идентифициране на проблемите на ранен етап

Menu Title