Услуги

Мониторингът на селскостопански територии с дрон или безпилотен самолет позволява в кратки срокове да се обследват големи територии, като в същото време се получат снимки с висока резолюция. Това дава възможност на ранен етап да бъдат идентифицирани проблемни зони в полето, като се пристъпи към диференцирано торене и пръскане, което от своя страна води до оптимизиране на разходите за торове и препарати за растителна защита. Ние заснемаме селскостопански територии и изработваме карти съобразно вашите потребности. Картите се съхраняват в облачна система, като достъпът до нея се осъществява чрез потребителско име и парола. Достъпът се извършва през интернет сайт, без да е необходимо да бъдат инсталирани каквито и да е приложения и програми, като е възможен от всеки един компютър.

Достъп до програма и изработване на карти

За земеделски производители и фирми, които вече имат собствен дрон предлагаме достъп до програма и изработване на различните видове карти от снимките, които са направили сами. Картите, които ще изработим за вас се съхраняват в облачно приложение, като достъпа до тях става чрез потребителско име и парола, създадени за всеки потребител. Разглеждането на картите във вашия прифил става бързо и лесно, и е възможно от всеки един компютър, независимо къде се намирате. Програмата, която използваме дава възможност за разглеждане на изработените карти, за пресмятане на площта на дадено поле, за пресмятане на площта на отделни части от самото поле. Всяка карта разполага с точни GPS координати на всяка една точка в полето. Това дава възможност за бързо и лесно откриване и достигане до всяко едно място.

Menu Title