За производители на торове

Компаниите производители на торове и препарати за растителна защита могат да използва аеромониторинга като средство за проверка на ефективността на своите продукти. По този начин визуално чрез изготвената карта се установяват разликите в състоянието на посевите преди и след третирането им с даден продукт.

Menu Title