Здравна карта

Чрез NDVI картата може да се идентифицират „стресирани“ култури, посеви с нарушен ритъм на растеж, химически препарати в почвата липса на влажност или липса на наторяване, зони с липсваща растителност.

NDVI индекса е показател за количество на фотосинтетична активна биомаса. Спектралната NDVI снимка показва общото състояние на посева или на дадена селскостопанска култура чрез цветова скала. Зеленият цвят обозначава растенията в отлично здраве, а червеният цвят показва липса на растеж.

Menu Title