Фотокарта

Визуалната карта дава възможност за точна оценка на състоянието на посевите, като се идентифицират следи от заболявания по растенията, бурени и плевели, вреди върху самите посеви, състоянието на почвата, зони с липсваща или по-слабо развита растителност, както и с добър растеж. Тази карта дава възможност за изч   исляване на площта, на която са засадени дадени култури. Изработката на тази карта е възможна с резолюция от 2 до 10 см на пиксел.

Menu Title